Hoe verloopt onze samenwerking?

In eerste instantie onderzoeken wij de ontwikkelingsmogelijkheden van uw terrein in samenspraak met de dienst stedenbouw van de stad of gemeente. Op deze manier wordt van in het begin rekening gehouden met een realistisch concept.

Vervolgens kijken we samen met u wat het door u beoogde resultaat is. U kan opteren voor een onmiddellijke verkoop of er kan gewerkt worden met een systeem waarbij u rechtstreeks verkoopt aan de kopers van de woningen van de andere onderneming van Groep Huysman, Huysman Bouw nv.

Veel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wenst u op korte termijn geld te ontvangen of is er ruimte voor een samenwerking van enkele jaren waardoor uw opbrengst verhoogt. Had u liever uitgeruste bouwgrond in ruil verkregen waar u volledig vrij kan over beschikken zonder enige bouwverplichting (interessant voor de kinderen of kleinkinderen…) of moet er een regeling uitgewerkt worden waarin de volledige familie zich kan vinden? Naast het financiële plaatje worden ook de juridische implicaties onder de loupe genomen. Om dit alles uit te werken nemen wij samen met u de tijd en werken we een duidelijk en onderbouwd voorstel op uw maat uit.

Hoe verloopt onze samenwerking?